5D Element

Naš prepoznatljivi 5D element sistem

Poslovno-informaciono rješenje osmišljeno u svrhu olakšavanja robno-materijalnog i finansijskog segmenta poslovanja za mala i srednja preduzeća. Set modula sačinjava glavni alat za brz odgovor današnjem dinamičnom tržištu.

  • Potpuna integriranost sistema
  • Kompatibilnost sa svim Windows® aplikacijama
  • Mogućnost modifikacije specifičnim potrebama korisnika
  • Modularnost sistema
  • Stalna podrška
Naručite
pozadina
robno-materijalno knjigovodstvo

Modul 5D ELEMENT: Robno-materijalno knjigovodstvo

Modul "Robno-materijalno knjigovodstvo" svojim jednostavnim “user friendly” interfejsom i inituitivnim načinom rada uveliko olakšava poslovanje jednog preduzeća. Prednost 5D ELEMENT poslovno informacionog rješenja leži u činjenici da se radi o domaćem programu koji je na osnovu dugogodišnjeg feedbacka naših klijenata prilagođavan i dorađivan da bi ubrzao i olakšao Vaš svakodnevni posao. Defaultne (osnovne) postavke ovog modula dovoljne su za uspješno poslovanje i svakodnevni rad u njemu za oko 95% naših klijenata, ali ukoliko se javi potreba moguće ih je dodatno proširiti i prilagoditi.

Naručite
pozadina

Modul 5D ELEMENT: Finansijska operativa

Modul "Finansijska operativa" zadovoljit će potrebe i najzahtjevnijih preduzetnika na polju modernog vođenja finansijskog poslovanja. Služi za evidentiranje obaveza i potraživanja preduzeća, import i usaglašavanje izvoda od banaka, te predstavlja kompletno rješenje za upravljanje finansijama u svim industrijama.

Naručite
Finansijska operativa
pozadina
Glavna knjiga

Modul 5D ELEMENT: Glavna knjiga

Modul "Glavna knjiga" je zadužen za knjiženje svih promjena u preduzeću. U interakciji s drugim modulima daje mogućnost kako automatskog tako i ručnog knjiženja, uvid u konto kartice kupaca odnosno dobavljača, pregled otvorenih stavki i mogućnost izrade različitih ispisa i izvještaja koji se koriste u računovodstvu.

Naručite
pozadina

Modul 5D ELEMENT: Stalna sredstva

Osnovna funkcija ovog modula jeste obrada podataka o stalnim sredstvima malih i srednjih preduzeća. Osim što obezbjeđuje evidenciju stalnih sredstava (materijalnih i nematerijalnih), omogućuje automatizirani obračun amortizacije za proizvoljan vremenski period.

Naručite
Stalna sredstva
pozadina
Obračun plata

Modul 5D ELEMENT: Obračun plata

Modul "Obračun plata" je u potpunosti samostalan i automatizovan, kreiran da olakša obračun plata u preduzeću.

Naručite
pozadina

Modul 5D ELEMENT: POS kasa

Modul je namijenjen za registriranje prometa preko POS kase i omogućava evidenciju prometa kroz dnevne promete, ispis POS računa i rekapitulacija. Podaci uneseni u robno-materijalno knjigovodstvo automatski su vidljivi u modulu POS kasa, što zapravo znači da štedite vrijeme i jedan podatak unosite samo jednom. POS kasa nije modul koji može funkcionisati sam za sebe, već je naslonjen na modul robno-materijalno knjigovodstvo, a udruženi zajedno će optimizirati vaše procese i olakšati svakodnevno poslovanje.

Naručite
POS kasa
pozadina
fiskalni racun

5D Element Fiskalni servis

Razvili smo adekvatnu kompatibilnost svoje poslovne aplikacije sa fiskalnim sistemima ovlaštenih proizvođača/zastupnika i omogućili komunikaciju preko njihove odobrene softverske aplikacije.

  • Dugogodišnje iskustvo u prodaji i servisiranju fiskalne opreme
  • Brzo prilagođavanje zakonskim izmjenama
  • Podrška korisnicima putem interneta
Saznajte više
pozadina


Šta kažu naši klijenti

Recenzije naših dugogodišnjih klijenata vezanih za naš rad i ekspeditivnost

Pokrivamo sve gradove u BiH

Želite li da Vas posjetimo u Vašem?

Kontaktirajte nas

Pridružite se kompanijama koje koriste naše usluge