5th Dimension-logo
Naši proizvodi

Svi naši proizvodi su pažljivo kreirani da upotpune softverske i poslovne potrebe naših kupaca.

Obračun plata

Modul 5D ELEMENT: Obračun plata

Modul “Obračun plata” je u potpunosti samostalan i automatizovan, kreiran da olakša obračun plata u preduzeću.

Pomoću njega, ne samo da ćete ubrzati proces obračuna, već ćete na jednom mjestu imati i mogućnosti da raspolažete informacijama o uposlenicima, što zapravo služi i kao svojevrsna kadrovska evidencija.

Osim toga, prednosti Modula 5D ELEMENT “Obračun plata” ogledaju se u sljedećem:

  • obračun plata u nekoliko klikova
  • prilagođenost zakonskim propisima
  • automatizirana izrada obrazaca i snimanje Xml fajlova

Ovaj modul, kao i svi ostali 5D ELEMENTA svoju veliku snagu imaju u tome što je u pitanju domaće programsko rješenje, pa se samim tim i procesi prilagođavanja novim zakonskim propisima ili individualnim željama i potrebama komitenata dešavaju puno brže i bez uticaja na Vaše svakodnevno poslovanje.